Czucie głębokie #pytaniamłodegologopedy

12.07.2021
Czucie głębokie to inaczej propriocepcja, czyli jeden ze zmysłów, który odpowiednio zintegrowany z innymi w jeden spójny system, pozwala dziecku odpowiednio przetwarzać bodźce dobiegające ze środowiska i z ciała, rozwijać się całościowo
 
Ma bezpośredni wpływ na rozwój funkcji oralnych, funkcji motorycznych, artykulacji, kinestezji artykulacyjnej, praksji oralnej, innych zmysłów.
 
 
 
I w zasadzie na tym można by skończyć odpowiedź na pytanie, jednak problem z zaburzeniami czucia głębokiego jest bardzo często uciążliwy w terapii, ponieważ...
A. Znamy pojęcie czucia głębokiego, ale rzadko potrafimy rozpoznać wszystkie konsekwencje jego zaburzenia, a przede wszystkim problem z koncentracją uwagi.
Ponadto...
 
B. Zaburzenie propriocepcji często łączy się z innymi problemami - rozwojowymi czy obniżonym napięciem mięśniowym, co znacznie opóźnia efekty w terapii
Wnioski: rozszerzajmy swoją wiedzę na temat SI, zwłaszcza dzięki rozmowom z terapeutami.
 
 
 
 
Źródła wiedzy o SI
PAKIET DLA POCZĄTKUJĄCYCH:
- "Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu" wyd. Harmonia
- "Sensoryczne niemowlę" wyd. Mamania
- "Dziecko a integracja sensoryczna" wyd. Harmonia
- "Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się" wyd. Harmonia
 
KSIĄŻKI UZUPEŁNIAJĄCE
- "Integracja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli. Formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców" wyd. Harmonia
- "TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zeszyt 2. Strategia terapeutyczna i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami" wyd. Harmonia
- "Integracja sensoryczna w autyzmie" wyd. Harmonia"
- "Książka SELF-REG/ samoregulacja" wyd. Mamania
- "Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka. Podstawy neurofizjologiczne" wyd. Harmonia
- "Integracja sensoryczna na co dzień" wyd. PZWL
- "Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensorycznej" wyd. Continuo
 
ĆWICZENIA I ZABAWY SI
- "101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej"
- "TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zeszyt 1. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego" wyd. Harmonia
 
A czy Ty, Logopedo, masz już którąś z tych książek? Którą polecisz początkującym?

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl