KONSULTACJE

Brak produktów do wyświetlenia

Działający w Bielsku Białej gabinet „LOGOPEDA RADZI Marta Czajka” świadczy kompleksową pomoc na rzecz osób, które borykają się z problemem rozmaitych zaburzeń rozwoju mowy i języka. Większość moich pacjentów stanowią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, często cierpiące na zespół Downa bądź zaburzenia autystyczne. Jestem jednak także otwarta na pracę z dorosłymi, którzy mają określone wady wymowy lub też dotknęła ich afazja spowodowana udarem mózgu albo wypadkiem. Świadczone przez mnie konsultacje logopedyczne dotyczą najczęściej takich dysfunkcji, jak jąkanie się, dyslalia, czyli niepoprawne artykułowanie różnych dźwięków, a także dysleksja rozumiana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Jako doświadczony logopeda udzielam szeroko zakrojonych porad rodzicom i nauczycielom, którzy zauważyli u swoich podopiecznych pewne nieprawidłowości w wymowie i zależy im na poznaniu przyczyn tego stanu rzeczy oraz zaznajomieniu się z możliwościami terapii. Podchodzę indywidualnie do każdego przypadku. Uważnie wysłuchuję tego, co pacjent (lub jego opiekun) ma do powiedzenia, starając się dobrać najlepsze w danych okolicznościach metody korekty wad wymowy. Konsultacje logopedyczne zwykle kończą się skierowaniem na szczegółowe badania diagnostyczne obejmujące swym zasięgiem obszar audiologii, foniatrii, psychologii oraz neurologii. Poznanie przyczyn problemu stanowi bardzo istotny krok na drodze do jego rozwiązania.

Konsultacje logopedyczne – kiedy warto z nich skorzystać?

Rodzice i opiekunowie często nie wiedzą, kiedy powinni zgłosić się z dzieckiem do logopedy. Także ludzie dorośli nierzadko mają wątpliwości odnośnie do tego, czy zauważone u siebie wady wymowy faktycznie wymagają interwencji ze strony specjalisty. Z profesjonalnego wsparcia należy bezwzględnie skorzystać wówczas, gdy dana osoba ma trudności z poprawnym wysławianiem się, jąka się albo podczas mówienia wsuwa język między zęby. Jako doświadczony logopeda świadczę też konsultacje na rzecz pacjentów, u których wykryto specyficzne zaburzenia rozwoju mowy. O specjalistyczną pomoc niejednokrotnie proszą mnie również rodzice, których dzieci notorycznie ślinią się, nie potrafią prawidłowo połykać pokarmów oraz nawykowo oddychają ustami.

Konsultacje logopedyczne – zalety korzystania

Systematyczna praca ze mną pozwala na skuteczne wyeliminowanie rozmaitych mniej lub bardziej poważnych wad wymowy. Sprzyja ona doskonaleniu sprawności językowej. Niweluje też psychologiczne i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń rozwoju mowy.

Czas udzielanych przez mnie jako logopedę konsultacji w Bielsku-Białej dostosowuje zazwyczaj do indywidualnych potrzeb danej osoby. Zazwyczaj jedna sesja trwa około pół godziny.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl