Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

Bielsko-Biała, dnia 01.04.2020 r.

(aktualizacja 30-05-2020)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Produkt - materiał w formie:

- pliku PDF,

- linku do materiału interaktywnego dostarczany drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail ,

- video, udostępniony na platformie Google Drive tylko dla adresów Gmail (adres@gmail.com),

- audio, udostępniony na platformie Google Drive tylko dla adresów Gmail (adres@gmail.com).

 • Usługa – usługa terapeutyczna lub konsultacyjna wykonywana w ramach działalności logopedycznej stacjonarnej lub zdalnej, czas i miejsce dostarczenia usługi jest ustalane indywidualnie po zakupie Usługi.
 • Webinar – materiał video udostępniony na platformie Google Drive tylko dla adresów Gmail (adres@gmail.com).
 • Podcast – materiał audio udostępniony na platformie Google Drive tylko dla adresów Gmail (adres@gmail.com).
 • Materiały – materiał dodatkowy do Webinaru udostępniony na platformie Google Drive tylko dla adresów Gmail (adres@gmail.com). Może mieć postać PDF, DOC, PNG.
 • Licencja – dostarczana do niektórych Produktów, wysyłana z adresu licencjeaord@gmail.com.
 • Klient/Kupujący - każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy Logopedaradzibielsko.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Metoda dostawy – określa sposób dostarczenia Produktu lub Usługi.
 • Metoda zapłaty – określa sposób zapłaty za zamówione Produkty lub Usługi.
 • Czas dostawy – liczony jest w dniach roboczych, określony jest w opisie Produktu (zazwyczaj od 7 do 10 dni roboczych). Czas dostawy jest także określany w e-mailu wysyłanym przez system po dokonaniu zamówienia. System nie wysyła zamówień w sposób automatyczny.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Sprzedawca – Gabinet logopedyczny LOGOPEDA RADZI Marta Czajka, ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472216626, REGON 385242124, Tel. +48 730178487.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet,

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,

- aktywne konto poczty elektronicznej (adres@gmail.com),

- możliwość wykonania przelewu bankowego.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga podawania danych.
 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i/lub Usługi znajdujące się
  w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu adresu danych osobowych Kupującego, danych teleadresowych, w tym adresu e-mail na platformie Gmail (adres@gmail.com)
 • Zamówienie jest wiążące dopiero po otrzymaniu płatności.
 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

- zapoznać się z Regulaminem,

- wybrać produkt/y lub usługę/i będące przedmiotem zamówienia,

- dodać produkt/y lub usługę/i do koszyka poprzez kliknięcie przycisku Dodaj do koszyka,

- kliknąć przycisk Przejdź do koszyka,

- wybrać metodę dostawy (odbiór osobisty),

- wpisać kod rabatowy, jeśli takowy istnieje,

- wybrać metodę zapłaty: Przelewy24 lub przelew tradycyjny,

- kliknąć przycisk Dane do wysyłki, aby podać dane do wysyłki,

- wypełnić formularz danych osobowych jako osoba prywatna lub jako firma (zakładki Osoba prywatna i Firma),

- zaznaczyć opcję Chcę założyć konto w sklepie,

- ustanowić hasło dla konta,

- zaakceptować Regulamin sklepu wraz ze zgodą na otrzymywanie informacji o promocjach i aktualnościach,

- kliknąć Przejdź dalej, żeby ostatecznie zatwierdzić zamówienie - w przypadku pierwszorazowego zakładania konta,

LUB

     - zalogować się do konta, klikając w pole Mam już konto,

     - zatwierdzić zamówienie przyciskając Zamawiam i płacę,

     - kliknąć Przejdź do płatności.

 • Po zaksięgowaniu wpłaty, Kupujący otrzymuje e-mail z zamówionym Produktem w czasie określonym przez opis produktu (zazwyczaj od 7 do 10 dni roboczych).
 • Realizacja zamówienia może być utrudniona lub niemożliwa do wykonania, jeżeli Kupujący wpisze niedokładne lub błędne dane osobowe i dane teleadresowe
  oraz gdy Kupujący poda adres e-mail spoza platformy Gmail. Obowiązek podania adresu e-mail na platformie Gmail (adres@gmail.com) leży po stronie Klienta. W przypadku, w którym Klient nie uzupełni Formularza Zamówienia o adres na platformie Gmail (adres@gmail, com), czas dostawy wydłuża się i zaczyna być liczony od kolejnego dnia roboczego od dnia uzupełnienia Formularza o adres na platformie Gmail (adres@gmail.com).

 

LICENCJA

 • Część Produktów objęta jest zasadami licencji.
 • Prawo do korzystania z Produktu objętego licencją przyznaje się na zasadach licencji, której warunki akceptuje się i którą nabywa się wraz z zakupem. Podstawą do udzielania licencji jest art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania (załącznik do zakupu).
 • Licencja jest opłacana jednorazowo, a jej warunki są wysyłane drogą elektroniczną
  wraz z zakupionym produktem.
 • Wszelkie pytania dotyczące licencji prosimy kierować pod: licencjeaord@gmail.com.

 

FAKTURA / PARAGON

 • Każdy zakup potwierdzony jest rachunkiem lub fakturą.
 • Kupujący, który chce otrzymać fakturę powinien wpisać w polu Komentarze
  do zamówienia
  chęć otrzymania faktury.
 • Rachunek/faktura zostaje dostarczona w chwili dostarczenia Produktu/Usługi.
 • Po wystawieniu rachunku nie będzie już możliwości wystawienia faktury.
 • Osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce otrzymać fakturę, zobowiązana jest podać dane osobowe, dane teleadresowe oraz adres email do przesłania dokumentu w formie pdf.
 • Dokumenty sprzedaży dostarczane są w formie PDF.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Dopuszcza się odstąpienia od umowy do momentu dostarczenia Produktu do Kupującego. Po dostarczeniu Produktu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów.

 

REKLAMACJE

 • Udzielana jest 3 miesięczna gwarancja na Produkty.

 

KONTAKT ZE SKLEPEM

 • Zapytania o zamówienia prosimy kierować na adres: sklep@logopedaradzibielsko.pl
 • Sklep nie obliguje się do udzielania informacji Klientom na temat dokonanych zamówień (status, płatności, reklamacje) w miejscach niezwiązanych z działalnością Sklepu. Facebook i Instagram stanowią formę promocji i nie mają charakteru sprzedażowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 • Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem przed każdymi zakupami.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych
i aktach prawa wspólnotowego.

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca,
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “Cookies”,

 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach: realizacji zamówienia, informacyjnych (wysłaniu informacji o nowych Produktach i Usługach, po uprzednim udzieleniu na to zgody), wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 • Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są np.: usługi księgowe.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
  O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis logopedaradzibielsko.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl